WORLDISALIE.COM

Ditt brev kunde inte postas. Vänligen försök posta det igen
Ditt brev har tagits emot. Vi är tackfulla till den enda sanna ej treeniga G-d för din kontakt

BLI EN DEL AV DEN SANNA EKKLESIA ("FÖRSAMLING")

& håll dig informerad genom vårt brev-utskick

"Om du alltså öppet bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du räddad. Det är hjärtats tro som leder till rättfärdighet, och den öppna bekännelsen som räddar. Skriften säger ju: ”Ingen som tror på honom ska stå där med skam.” Detta gäller för både judar och greker, för alla har samma Herre. Han ger generöst av sitt goda till alla som åkallar honom, för ”var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad”." - Romarbrevet 10:9-13

DETTA ÄR DET PRIMÄRA EVANGELIET G-DS KOMMANDE EVIGA RIKE SOM SKALL VARA PÅ JORDEN & SOM DEN ENDA SANNA EJ TREENIGA & EJ PREEXISTENTIELLA UPPHÖJDA MÄNNISKAN MESSIAS JESUS SÄGER SJÄLV I DETTA FÖLJANDE BIBELSTYCKE & INTE BARA OM RÄDDNINGEN DÅ INGEN SKALL UPP I NÅGON HIMMEL UTAN DET ÄR ETT FAKTISKT RIKE SOM SNART SKALL VARA HÄR PÅ JORDEN EVANGELIET PREDIKAR & SOM VI SKALL REGERA I SOM KUNGAR & PRÄSTER UNDER MESSIAS JESUS VÅR KUNG, ÖVERSTEPRÄST & RÄDDARE:

"Även onda andar for ut ur många, och de skrek: "Du är Guds Son!" Men han tillrättavisade dem och lät dem inte tala, eftersom de visste att han var Messias. När det blev dag, gick han bort till en enslig plats. Folket sökte efter honom, och när de kom fram till honom ville de hålla kvar honom så att han inte skulle lämna dem. Men han sade till dem: "Jag måste förkunna evangeliet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag är utsänd." - Lukasevangeliet 4:41-43

TRYCK HÄR FÖR ATT FÖLJA & SE VÅRA VIDEOS & SPELLISTOR PÅ VÅR ENGELSKA & PRIMÄRA YOUTUBEKANAL

"Ni levde precis som alla andra här i världen. Ni syndade och följde Satan, de onda andarnas härskare. Han är den andemakt som nu verkar i de människor som vägrar att lyda Gud." - Efesierbrevet 2:2

"Men vi tillhör inte dem som vänder sig bort från Gud och genom detta går förlorade. Nej, vi tillhör dem som tror på honom och blir räddade för evigt." - Hebreerbrevet 10:39

"Om vi med vett och vilja fortsätter att synda mot Gud, trots att vi har tagit emot det sanna budskapet om Jesus, då finns det ju inte längre något offer som kan ge oss förlåtelse för våra synder." - Hebreerbrevet 10:26

”Satan som är den här onda världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild.” - Andra Korinthierbrevet 4:4

"Vi vet att vi är Guds barn och att resten av världen runt omkring oss är under Satans makt och inflytande." - 1 Johannesbrevet 5:19

"Herren vakar nämligen över sina barn och lyssnar till deras böner, men Herrens ansikte är vänt från dem som gör ont."
- 1 Petrusbrevet 3:12

"för att du ska öppna deras ögon, så att de vänder om från mörkret till ljuset, från Satans makt till Gud. Genom att tro på mig ska de få förlåtelse för sina synder och räknas med bland dem som tillhör Gud.'" - Apostlagärningarna 26:18

"Sluta att älska denna onda värld och allt den erbjuder er. Om ni älskar den visar det att Guds kärlek inte behärskar era liv." - 1 Johannesbrevet 2:15

"Skriften säger att Gud ger de ödmjuka nåd, han benådar dem som underkastar sig hans vilja, men han bekämpar de stolta och högfärdiga. Därför ska ni ödmjukt överlämna er till Gud. Säg nej till djävulen, så kommer han att fly ifrån er. Och när ni närmar er Gud, närmar Gud sig er. Tvätta av er allt ont, ni syndare, och låt ert inre fyllas av Guds renhet, alla ni som tvivlar." - Jakobsbrevet 4:6-8

"Blod från tjurar och getter kan ju aldrig ta bort synder. Genom denna nya frälsningsplan får vi förlåtelse och blir rena genom att Jesus Messias dör för oss en gång för alla. Under det gamla systemet står prästerna vid altaret dag efter dag och bär fram offer, som aldrig kan ta bort våra synder. Men Jesus bar fram ett enda offer för synden för alla tider och har sedan satt sig ner på Guds högra sida, och där väntar han nu på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter. För genom detta enda offer har han för alltid gjort alla dem som Gud tar emot till sina barn fullkomliga i Guds ögon.

När nu synderna har blivit förlåtna och glömda en gång för alla, finns det inget behov av fler offer. Om vi med vett och vilja fortsätter att synda efter att vi har lärt känna sanningen, då finns det inte längre något offer för synderna. Men min rättfärdige ska leva genom tro. Om han däremot drar sig undan är han till ingen glädje för mig mer.” Men vi tillhör inte dem som drar sig undan och går förlorade. Nej, vi tillhör dem som tror och räddar sitt liv." - Hebreerbrevet 10:4,10,11,12,13,14,18,26,38,39

                                            OBIBLISKA VILLOLÄROR

Du skall varken till en "himmel" ovanför eller till ett evigt plågandes "hel-vete" då vi alla i den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus skall få leva i den enda sanna ej treeniga G-ds kommande eviga rike som snart kommer och som skall vara på jorden och inte på något sätt i himmelen som inte Bibeln lär på något sätt.

DE TRE STÖRSTA LÖGNERNA
Treenigheten/En preexistentiell "jesus"
New Age kosmologin/"Bollen"/NASA/"Helios-centrism"
Evolution/Darwinism

ANDRA OBIBLISKA VILLOLÄROR SOM ÄR MANSKAPADE PRODUKTER PRIMÄRT AV KATOLSKA KYRKAN
"Himmel och helvete"
"Själen"(finns ingen separat existerandes "själ" som lever före eller kommer att leva efter döden)
"Rapture"
"Calvinism"
"Att G-ds rike redan är det nu vi lever i här"
"Babbla i tungor"(som bara enligt Apostlagärningarna är att tala andra språk)
"Att satan är dualistisk motsvarighet till Gud"
"Att "Nefilims" är demon-änglar & jättar"(Rotordet är "stora män" rent i titel/regering eller "förtryckare")

"Book of Enoch"/"Döda havs rullarna"(och andra skrifter efter Bibeln som bara är att avfärda)
"Ellen G White"(och andra efter Bibeln självtitulerade profeter)

Och självklart allt inom New Age inklusive "Affirmation", "Meditation", "Ett kollektivt medvetande" osv.

VÅR PRIMÄRA VIDEO-KANAL "THE WORLD IS A LIE SWEDEN" PÅ RUMBLE

LYSSNA TILL VÅR VITTNESBÖRD / PODCAST "VÄRLDEN ÄR EN LÖGN" PÅ SPOTIFY

TRYCK HÄR FÖR ATT KOMMA TILL VÄRLDEN ÄR EN LÖGN PÅ FACEBOOK

TRYCK HÄR FÖR ATT SE VÅRA VIDEOS PÅ VÅR SVENSKA YOUTUBEKANAL

HÄR KAN DU PÅ PATREON MED GIVNA FÖRMÅNER PÅ DETTA FORUM GE EN MÅNATLIG GÅVA FÖR ATT HJÄLPA OSS ATT BYGGA DEN SANNA EKKLESIA ("FÖRSAMLING") & BLI EN (MED)-LEM AV DEN

MED ER BRÖDER & SYSTRAR SOM LEMMAR AV DEN ENDA SANNA EJ TREENIGA & EJ PREEXISTENTIELLA UPPHÖJDA MÄNNISKAN MESSIAS JESUS KROPP SOM DEN ENDA SANNA EJ TREENIGA G-DS ORD ENLIGT BIBELN LÄR DÄR VI ALLA ÄR LEMMAR MED OLIKA UPPGIFTER & SYFTEN SOM DEN ENDA SANNA EJ TREENIGA G-D GETT OSS SOM LEMMAR AV HANS SON MESSIAS JESUS KROPP

"Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar." - 1 Korinthierbrevet 12:27

DÅ DENNA VÄRLD & 99% AV DESS KYRKOR LÄR EN FALSK OBIBLISK "JESUS" SOM OBESTRIDLIGEN ÄR SATAN KAMOUFLERAD & SOM VARS LÖGN VI REDER UT & AVSLÖJAR & LEDER MÄNNISKAN TILL SIN SANNA RÄDDARE MESSIAS JESUS ENLIGT BIBELN

SÅ ÄR VI TACKFULLA FÖR ERA GÅVOR SOM HJÄLPER OSS ATT KUNNA SPRIDA G-DS ORD DÅ DETTA LIV ÄR VÅR PRÖVNING FÖR ANTINGEN EVIG DÖD ELLER EVIGT LIV

"Den som ger er något för att ni tillhör Kristus, om så bara ett glas vatten att dricka, ska inte bli utan belöning." - Markus 9:41

"Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand." - Apostlagärningarna 17:24

"Nu är ni inte längre främlingar för Gud, utan ni är medlemmar av Guds egen familj, medborgare i Guds rike. Tillsammans med alla andra kristna är ni barn i Guds hus. Den grund ni står på är apostlarna och profeterna, och den hörnsten som bär och håller samman byggnaden är Jesus Kristus själv! Vi som tror är förenade med Kristus, som delar i ett vackert, ständigt växande tempel åt Gud." - Efesierbrevet 2:19-21

G-d enligt Bibeln är ej en treenig solgud av kyrkendomen och du är ej religiöst en schim-PAN på en 4.5miljarder år gammal snurrandes BAAL

D E  T R E  S T Ö R S T A
L Ö G N E R N A

  • JORDENS ENDA & SANNA EJ TREENIGA SKAPARE ENLIGT BIBELN ALLAS VÅR FADER SAMT VÅR MESSIAS MÄNNISKAN JESUS EJ TREENIG, EJ PREEXISTENTIELL & EJ PÅ NÅGOT SÄTT G-D SJÄLV
  • JORDENS SANNA FORM & KOSMOLOGI MED DESS 3ST HIMLAR & MED ALLA HIMLAKROPPARNA LOKALT INNANFÖR FIRMAMENTET
  • JORDENS SANNA ÅLDER (6000ÅR ELLER 6DAGAR ENLIGT SKAPELSEVECKAN MED DAG7 TUSENÅRSRIKET SOM VILODAGEN)

KYRKORNA ÄR SATANS TEMPEL
& DEN OBIBLISKA DOKTRINEN AV SOLDYRKAN "TREENIGHETEN" ÄR SATANS LOCKELSE

DEN ENDA & ÄLDSTA SKRIFTEN I VÄRLDEN SOM
FÖRDÖMER DEN ÄLDSTA & ENDA RELIGIONEN AV VÄRLDEN ANDLIGT INSPIRIERAD AV SATAN GENOM MÄNNISKAN "SOLDYRKAN" ÄR BIBELN

FALSKA "JESUS" - SOLGUDEN AV DEN OBIBLISKA "TREENIGHETEN" & NEW AGE

JESUS ÄR INTE GUD

HÄR ÄR BARA 3ST UTDRAG AV CA 13.000VERSER I BIBELN SOM TOTALT AVSLÖJAR DEN SATANISKA DOKTRINEN "TREENIGHETEN"/"ONENESS" SOM SÄGER ATT "JESUS" ÄR GUD & DESS TRO PÅ EN GNOSTISK "PREEXISTENTIELL JESUS" SOM BARA BLIR ETT ANNAT SÄTT ATT SÄGA ATT DENNA FALSKA "JESUS" ÄR GUD & SOM VARS OBIBLISKA GNOSTISKA DOKTRIN AV EN PREEXISTENTIELL "JESUS" EXEMPELVIS "JEHOVAS VITTNEN" ELLER "MORMONERNA" DELAR MED VÄRLDENS KYRKOR

DET FINNS INGET TREDJE SEPARAT VÄSEN VID NAMN "ANDEN" MED STORT  "A" VÅR EJ TREENIGA G-D FADER & SKAPARE AV ALLA OSS & DENNA VÄRLD ÄR JUST ANDE & ÄR ENSAM G-D

"HELIG ANDE" & ÄR BARA EN AV MÅNGA OBJEKTIVA FORMER ATT BESKRIVA VÅR G-D & FADER AV ALLA OSS DÅ HAN ÄR JUST "HELIG" OCH "ANDE" & HANS SON MÄNNISKAN JESUS, GENOM G-DS VERKAN JUNGFRUFÖDD GENOM MARIA, ÄR ALLAS VÅR RÄDDARE & MESSIAS & SOM VARS RÄDDNING DET FULLSTÄNDIGA GAMLA TESTAMENTET VITTNAR OM SKULLE KOMMA MED G-DS VERKAN

"Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." - Johannes 4:24

"Men Jesus sa: ”Håll inte fast mig, för jag har ännu inte stigit upp till min Fader! Men gå till mina bröder och säg till dem att jag ska stiga upp till min Fader och er Fader, min Gud och er Gud!”" - Johannes 20:17


"Jag och Fadern är ett. Min bön för dem alla är att de ska vara ett, på samma sätt som du och jag är det, Far. Som du är i mig och jag är i dig, så ska de vara i oss." - Johannes 10:30, 17:21

JESUS HÄNGDES INTE PÅ ETT KORS SOM ÄR EN SATANISK SOLSYMBOL

Korset är en välkänd och välanvänd solsymbol som använts i alla tider i alla hedniska kulturer och som har genom Soldyrkaren/Mithraisten Konstantin påförts Bibeln där rotordet "Stauros" som översätts felaktigt till "kors" bara betyder "påle" eller liknande

Detta är en avspegling mellan det Gamla Testamentet och det Nya Testamentet där alla genom "ormen på staven" (som vars idag ockulta och fördömda symbol är den internationella symbolen för sjukhusen) blev just läkta genom den enda sanna ej treeniga G-ds verkan men där då denna "orm" istället börjades dyrkas istället för G-d som var den som just läkte och inte den döda ormen och där det nu det görs exakt samma avgudadyrkan med Messias Jesus där han dyrkas istället för G-d

Precis som ormen inte läkte någon utan G-d så läkte inte Messias Jesus någon med egen verkan då alla mirakel han utförde skedde med G-ds verkan där han var agent för dessa mirakel och är agent idag för G-d som vår räddare och Messias

"Våra fäders Gud uppväckte Jesus, som ni hängde upp på en träpåle och mördade." - Apostlagärningarna 5:30

"Och så som Mose hängde upp kopparormen på en påle i öknen, på samma sätt måste jag bli upphängd på en påle, så att alla som tror på mig kan få evigt liv. För Gud älskade människorna så mycket att han gav dem sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv." - Johannes 3:14-16

TRYCK PÅ NEDAN KNAPP SOM TAR DIG LÄNGRE NED PÅ DENNA SIDA FÖR EN FULLSTÄNDIGT ENLIGT BIBELN TEOLOGISK NEDBRYTNING AV LÖGNEN "TREENIGHETEN" / "ONENESS" SOM ÄR VITAL ATT LÄSA & FÖRSTÅ

MER OM SOLDYRKAN / TREENIGHETEN FINNS ATT LÄSA HÄR

LYSSNA TILL VÅR VITTNESBÖRD / PODCAST PÅ SPOTIFY

MÖJLIGT GENOM DEN ENDA SANNA EJ TREENIGA G-D ALLAS VÅR FADER & SKAPARE GENOM HANS SON DEN ENDA SANNA EJ TREENIGA & EJ PREEXISTENTIELLA UPPHÖJDA MÄNNISKAN MESSIAS JESUS ENLIGT BIBELN VERKAN

DEN RELIGIÖSA "TEORIN" AV VETENSKAP-ISMEN "EVOLUTIONS-TEORIN"/"DARWINISMEN" ÄR EN LÖGN & TOTALT OVETENSKAPLIG UTAN NÅGRA BEVIS & BARA BEFÄST MED EN RELGIÖS TRO PÅ DEN

DET ÄR IDAG 6000ÅR SEDAN G-D SKAPADE DENNA VÄRLD & G-DS PLAN FÖR DENNA VÄRLD & PRÖVNING ÄR TOTALT 7000ÅR(7ST DAGAR) PRECIS SOM VECKAN HAN SKAPADE PÅ 7ST DAGAR I MAKRO TILL MIKRO MED TUSENÅRSRIKET SOM VILODAGEN(DAG7)
DÅ 1DAG ÄR SOM 1000ÅR FÖR G-D. ÅR 2033 ÄR DET TVÅTUSEN ÅR(2DAGAR) SEDAN DE HÄNGDE JESUS PÅ "STAUROS" SÅ DEN ENDA SANNA EJ TREENIGA JESUS KOMMER SNART NER FRÅN TREDJE HIMMELEN SOM SKILJS AV FIRMAMENTET(RAQIA) PRECIS OVANFÖR OSS. INGEN VET DAGEN ELLER TIMMEN UTOM FADERN, MEN ÅRET GÅR UNGEFÄR ATT RÄKNA UT MED HJÄLP AV G-DS ORD I BIBELN.

MESSIAS JESUS VAR 30ÅR NÄR HAN BÖRJADE SIN TJÄNST SOM DEN ENDA SANNA EJ TREENIGA G-D GETT HAN SOM VARADE 3.5ÅR FRAM TILLS HAN DOG & ÅTERUPPSTOD. HAN FÖDDES ÅR 1 ENLIGT UPPENBARELSEBOKEN KAPITEL 12 SANNOLIKT 11/9(911) & EXAKT 2000ÅR SENARE ÅR 2001 DEN 11/9(911) SÅ RITUELLT FÖDS SATAN GENOM ATT RIVA G-DS TEMPEL/SOLOMONS TEMPEL SOM JUST DENNA RITUAL VAR GENOM DESS TRE BYGGNADER SOM RASERADES FÖRST DE TVÅ TORNEN WTC 1&2 "VÄKTARNA AV SOLOMONS/SALOMONS TEMPEL "JACHIN & BOAZ" & SEDAN WTC 7 SOLOMONS TEMPEL(SALOMON BROTHERS BUILDING)

"Pelarna ställde han upp vid förhuset till tempelsalen. Den pelare han ställde upp på högra sidan gav han namnet Jakin, och den han ställde upp på vänstra sidan gav han namnet Boas." - 1 Kungaboken 7:21

DÄR DÅ MESSIAS JESUS BLEV 33ÅR INNAN HANS DÖD & ÅTERUPPSTÅNDELSE & DÄR SATAN NU SOM EN COUNTERFIT EFTER ÖPPNINGEN/FÖDELSEN AV SATANS PORT ÅR 2001 FÖR DEN SISTA TIDEN DÅ BLIR ÅR 2033 FÖR SLUTET FÖR SATANS TILLFÄLLIGA RIKE & PRECIS SOM MESSIAS JESUS TJÄNST VARADE I 3.5 ÅR ENLIGT "DANIEL" I GAMLA TESTAMENTET SÅ SKALL SATAN REGERA I EN COUNTERFIT SPEGELRITUAL DE SISTA 3.5 ÅREN INNAN MESSIAS JESUS KOMMER TILLBAKA

"Jesus var runt 30 år när han började undervisa folket och göra under bland dem. Han ansågs vara son till Josef. Och Josefs far och förfäder var: Eli," - Lukas 3:23-38

"Sedan uppmanade draken vilddjuret att uttala hädelser mot Herren, och han fick makt att behärska jorden under fyrtiotvå månader(3.5år)." - Uppenbarelseboken 13:5

Detta är den sista tiden och den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella Messias människan Jesus är snart här inför 1000års riket som är den sista dagen"Dag7" och vilodagen i den enda sanna ej treeniga G-ds plan där han skapade världen på 7dagar i "mikro till makro" där en dag är som 1000år och 1000år som en dag för den enda sanna ej treeniga G-d

"Jag berättar i förväg vad som kommer att hända, förutsäger det som ännu inte har skett. Jag säger: Mina planer står fasta, och jag gör allt vad jag vill." - Jesaja
46:10


"Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag." - 2 Petrusbrevet 3:8

Där den enda sanna ej treeniga G-ds skapelse har sitt slut när veckan 7dagar/7000år är klar och fullbordad och tiden för den slutgiltiga och sista domen då är här och hans rike kommer ned hit då vi skall varken högmodigt upp till "Himlen"(Tredje himmelen) som är den enda sanna ej treeniga G-ds territorium och ej till något mytologiskt "evigt liv" i ett obibliskt torterandes "HEL-vete" som är en lögn av satan genom kyrkorna. Där denna obibliska villolära av "HEL-vetet" uppkom just genom tron på en gnostisk preexistentiell separat evigt levandes "själ" som bland annat "Hellywood"/Populärkulturen och New age lär. Då "själ betyder bara liv och ej något separat levadnes väsen som är 100% obibliskt. Den "Andra döden" efter domen är just vad det betyder, död för alltid, för de som döms till det.

"Sedan såg jag en ny jord och en ny himmel - den första himlen och jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag, Johannes, såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, vacker som en brud, som har smyckat sig för sin man. Och jag hörde ett kraftigt rop från tronen: Se, nu har Gud sitt hem bland människorna! Han ska bo tillsammans med dem, och de ska vara hans folk, ja, Gud själv ska vara bland dem." - Uppenbarelseboken 21:1-3

"Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den. För hans ansikte flydde jorden och himlen, men det fanns ingen plats att gömma sig på. Jag såg de döda, stora och små, stå inför Gud, och böcker öppnades, bland dem också livets bok. Och de döda dömdes enligt det som fanns skrivet i böckerna, var och en efter de handlingar han hade gjort. Haven gav tillbaka de döda som var i dem, och jorden och de dödas rike överlämnade de döda som fanns i dem. Alla blev dömda efter sina gärningar. Och döden och helvetet(Hebreeiska "Sheol" & Grekiska "Hades") kastades ner i den brinnande sjön(Gehenna). Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och den som inte hade sitt namn skrivet i livets bok, kastades i den brinnande sjön." - Uppenbarelseboken 20:11-15

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen(livet). Frukta i stället honom som kan fördärva både själ(liv) och kropp i Gehenna("Den brinnande sjön")." - Matteus 10:28

Den enda sanna ej treeniga G-ds kommande eviga kungarike som är det vi skall längta till och som är det enda som detta liv handlar om och som vi alla prövas för att få leva i och som skall vara på jorden och ej i himmelen:

"Du har gjort dem till ett kungarike, till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden.” - Uppenbarelseboken 5:10

"Jag kommer snart. Håll fast vid det du har, så att ingen tar ifrån dig segerkransen. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han behöver aldrig mer lämna det. Jag ska skriva på honom min Guds namn, namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner från himlen från min Gud, och mitt nya namn." - Uppenbarelseboken 3:11-12

Då just ordet och sanningen i Bibeln har förvrängts av satan. Vänd om till den enda sanna ej treeniga G-d genom påkallan av hans son den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella Messias människan Jesus då tiden är kort.

LÖGNEN & FALSKA KOSMOLOGIN AV NASA & VETENSKAP-ISMEN SOM ÄR SOLDYRKAN GENOM "HELIOS-CENTRISM"/APOLLO/FLYGANDE OBELISKER & "BIG BANG" MED DESS RELIGIÖSA TRO AV SOLDYRKAN PÅ ETT EVIGT MÖRKER BARA FYLLT MED 200MILJARDER BILJARDER SOLAR

DET FINNS INGEN MÄTBAR KURVATUR PÅ DERAS BOLL/BAAL SOM PÅSTÅS HA 4000MIL I OMKRETS & EN RADIE PÅ 637MIL & SOM VARS KURVATUR HAR OMFATTANDES & REPETERANDES ENLIGT DEN VETENSKPALIGA METODEN FÖRSÖKT ATT MÄTAS MED BLAND ANNAT MÄTVERKTYG SOM HÖG-ZOOMSKAMEROR, INFRARÖDA KAMEROR, RADIOVÅGOR M.M MEN TOTALT UTAN RESULTAT DÅ DET FINNS INGEN MÄTBAR KURVATUR

SOLEN, MÅNEN & STJÄRNORNA ÄR LOKALA & MINDRE LJUS STRAX OVANFÖR OSS INNANFÖR FIRMAMENTET/HIMLAVALVET & EJ PÅ RELIGIÖSA EXTREMA AVSTÅND & STORLEKAR I ETT EJ EXISTERANDES MÖRKER SOM RELIGIÖST TITULERAS RYMDEN/UNIVERSUM(SOM BEYDER KATOLIK)

HUR SATAN BEDRAR DENNA FULLSTÄNDIGA VÄRLD & LEDER MÄNNISKAN TILL EVIG DÖD/ANDRA DÖDEN GENOM HANS INSPIRATION & LOCKELSE TILL SYNDEN GENOM HANS RELIGION SOLDYRKAN SOM GENOMSYRAR ALLT I DENNA VÄRLD

VÄRLDEN SOM ALLAS VÅR ENDA SANNA EJ TREENIGA G-D & FADER HAR SKAPAT HAR IDAG ENLIGT DERAS RELIGIÖSA UTRÄKNING UNGEFÄR 8MILJARDER MÄNNISKOR & MAJORITETEN ÄR VILSELEDDA TILL EN RELIGION AV DYRKAN AV SKAPELSEN FÖRE SKAPAREN GENOM RELIGIONEN SOL-DYRKAN

✓ 2miljarder i denna värld är anhängare av religionen soldyrkan genom kyrkorna där 99% av dessa kyrkor bär sin trosbekännelse till den år 325 av soldyrkaren & Mithraisten Konstantin grundade sataniska, ockulta och hedniska obibliska doktrinen "Treenigheten" som den Katolska kyrkan grundaes på & sedan genom Luther år 1517 fördes vidare till den Protestantiska kyrkan och sedan grenades ut till frikyrkorna under 1800talet och som vars ockulta sataniska obibliska doktrin ca 99% av världens 45.000denominationer idag underlägger sig inklusive ”Svenska kyrkan”, "Katolicism", "Protestantism", "Lutherism", "Baptism", "Evangelism", "Karismatism", "Pingst", ”Oneness-Pentekostalism”, "Rastas" inklusive "Jehovas Vittnen" & Mormonerna som bara underlägger sig en annan version av "Treenigheten" då med en gnostisk "preexistentiell jesus" som enligt dem och "Treenigheten" levde före sin egen födelse och som bara är ett annat ord för att säga att denna "jesus" är gud. och religionen "Judaismen" som inte erkänner den den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus som den enda sanna Messias och som vars relgion är fylld av villoläror genom Judisk mysticism som är synonymt med Book of Enoch/Döda havsrullarna osv.

✓ 2miljarder i denna värld är anhängare av religionen sol/måndyrkan - Islam inklusive "Shia", "Sunni" osv grundat av Katolska kyrkan 600år efter den ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus för att skapa en kontrollerad opposition av det Romerska soldyrkandes "kyrkendomen".

✓ 2miljarder i denna värld är anhängare av religionen sol & måndyrkan genom de österländsk-mysterie religionerna "New age", "Hinduism", "Buddhism", "Wicca"(vit/svart magi), "Gaia", "Hedonism", "Druidism", "Celticism", "Taoism", "Zoroastrianism", "Shamanism" m.m. och är en 5000år gammal religion av satan.

✓ 2miljarder i denna värld är anhängare av religionerna populärkulturell soldyrkan genom "Vetenskap-ism", "NASA"(Apollo), "Emojis", "Helios-centrism"(soldyrkan & religiös fanatisk dyrkan av ett evigt och oändligt mörker innehållandes 200miljarder biljarder solbollar), ”Big bang-TEORIN”, den år "1666" av Sir Isaac Newton (initialer "SIN")"Gravitations-TEORIN, "Evolutions-TEORIN"/Darwinism(religiös dyrkan av PAN/Satan genom föreningen av människan & besten från en "schim-PAN" av PAN-släktet vid namn "Lucy-fer" och en religiös tro på den ej fungerande ”Kol 14 metoden”), "Ateism" (från dyrkan av solguden "Aton"/"Atonism"/"Atenism") med dess ”Fan-atiska” & extrema tro på en värld & skapelse utan en skapare, "Aliens" (som är demoner) och den populärkulturella soldyrkan genom hieroglyferna "Emojis" som är runda solar med påförda mänskliga känslo-uttryck

DE 4ST ÅRLIGA RELIGIÖSA RITUALERNA AV SOLSTÅNDET "YULE"/"SOL-(H)JUL", PÅSK, MIDSOMMAR & "ALLA HEL-VETES-GON AFTON"/HELLOWEEN OCH VÄRLDENS RITUALER AV SOLDYRKAN INSPIRERAT GENOM MÄNNISKAN AV SATAN

DE 4ST RELIGIÖSA & SATANISKA ÅRLIGA RITUALERNA AV SOLDYRKAN FÖR SOLSTÅNDET SOM PRAKTISERAS & HYLLAS AV VÄRLDEN

- VÅR-SOLSTÅNDET 21/3: (Årets exakt lika ljusaste & mörkaste dag) East-er(solen) "påsk" hedniska "förbi-passeringen" med fertilitetsritualer av världsägget & hare/kanin i en dualistisk kombination med måndyrkan precis som religionen "Corona".

- MIDSOMMAR-SOLSTÅNDET 21/6: (Årets ljusaste dag) - Solens längsta dag med massutövandes av Wiccanska häxkonst fruktbarhets akter. Obelisken och sol-korset penetrerar den sataniska avguden ”Gaia”/"Moder jord” varav ordet/sataniska teologin "livmodern" och som vars obelisk rituellt dansas runt i form av reptiler.

- HÖST-SOLSTÅNDET 21/9: (Årets exakt lika ljusaste & mörkaste dag) Hyllande av mörkret med förberedelsen för mörkret som övertar med de sataniska dödsdyrkandes-ritualerna av nekromanti den 31/10 "HALLOWEEN"/"SAMHAIN"/"ALL HALLOWS EVE"/"ALLA HEL-VETE-GONS AFTON" vars nekromantiska solstånds och människooffer-ritual härstammar från de Hedniska ”Kelterna” och utförs just denna dag.

- VINTER-SOLSTÅNDET 21/12: "Yule-afton"(Årets mörkaste dag) Födelsen av solen/satan "The Sun" med uppsättande av avguden ”Yule-granen” som vars träd symboliserar syndafallets träd i Eden med girlangerna i den som symboliserar ormen slingrandes runt den och med dess röda kulor som symboliserar syndens ”äpple” hängandes i den som vars ”äpple” av död delas ut till barnen i rituella blodsoffer-gåvor genom en ridandes på en behornad getabock rödfärgad man vid namn ”Santa”(uppenbart anagram för satan) som är omnipotent, odödlig och bär gudalika och övernaturliga egenskaper och som kommer in i folks hem genom elden och som av världen hyllas och i den är mer populär och trendig än den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella Messias människan Jesus som är allas vår räddning och som enligt Bibeln ej föddes den 25/12 under denna välkända mithraistiska solritual av Rom för solguden Mithras/Sol Invictus som vars födelse var just och ritualiserades årligen den 25/12.

"Och ni har ju redan syndat tillräckligt, genom att ni tidigare levde i sexuell lössläppthet och deltog i hejdlösa orgier, att ni drack er fulla och var med på vilda fester och organiserat supande tillsammans med andra som inte kände Gud. Ja, ni ägnade er åt all möjlig skamlig avgudadyrkan.

Era gamla vänner är förvånade över att ni inte längre vill vältra er i detta träsk av sex och droger tillsammans med dem, och därför hånar de er. Men kom ihåg att också de en dag måste ansvara för sina handlingar inför Gud, han som står beredd att döma både dem som nu lever och de som har hunnit dö.

 

Ja, alla människor ska stå inför Gud. Därför berättades det glada budskapet om Jesus också för de troende som nu är döda. De har dött, precis som alla människor måste göra, men de ska leva för evigt som Gud gör, eftersom de tog emot budskapet.

Men tidens slut är snart här. Var därför självbehärskade och tänk klart, så att ni kan be. Och viktigast av allt är att ni älskar varandra av hela hjärtat, för den som älskar förlåter sina medmänniskor hur mycket ont de än har gjort honom." - 1 Petrusbrevet 4:3-8

TOTALT TEOLOGISKT NEDBRYTANDE AV LÖGNEN TREENIGHETEN AV ATT JESUS ÄR GUD & LÖGNEN AV ATT JESUS SKULLE HA LEVT FÖRE SIN EGEN FÖDELSE SOM EN GUD, GUD-MÄNNISKA ELLER ÄNGEL/ANDLIGT VÄSEN

JESUS ÄR INTE GUD

Denna följande text kommer att fullständigt teologiskt bryta ned den obibliska soldyrkandes hedniska doktrinen vid namn "Treenigheten" och den falska obibliska tron på att "jesus" skulle vara preexistentiell och hedniskt/mytologiskt skulle ha levt före sin egen födelse som bara är ett annat sätt att säga att han är Gud som vars tro bland annat "Oneness", "Mormonerna" och "Jehovas Vittnen" delar gemensamt genom denna tro på en preexistentiell "jesus" som just utgår ifrån den obibliska teologin av "Treenigheten".

Denna obibliska doktrin, teologi och tro är av satan inspirierad genom människan i hans krig emot den enda sanna ej treeniga G-d och grundad och införd genom Rom/Katolska kyrkan som vars doktrin uppkom 400år efter den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus död och återuppståndelse genom kyrkomötena i Nicea år 325, Konstantinopel år 381 och där den slutfördes för kyrkomötet i Chalcedon år 451. Där det då tog totalt 126 år för att slutföra denna doktrin av satan som just infördes av en enligt allmän historia Mithraist/soldyrkare och massmördare vid namn Konstantin som var en Romersk Kejsare och som är grundaren av det idag "kyrkendomen" som har denna obibliska doktrin "Nicaenska Trosbekännelsen" som grund och som dessa världens 99% av kyrkor idag underlägger sig och som vars "kyrkendom" av den "Nicaenska Trosbekännelsen" är ett trendigt världsomfattandes imperium och väl accepterat av världen.

Det finns inte "Tre st saker"("roller"/"hypostaser”) som den av satan soldyrkandes doktrinen ”Treenigheten”/”Oneness” obibliskt lär där då de skapat ett tredje enskilt existerandes indivudeullt väsen vid namn ”Anden” med stort ”A”. Den enda sanna ej treeniga G-d allas vår Fader och skapare är ande och benämningen ”helig ande” är bara ett av många objektiva beskrivningar för han som används i den fullständiga Bibeln då han är just både ”helig” och ”ande” och är han själv. "Anden" är hans egen dynamik och essens och kraft som han skapar med och som vi tar emot. Så det finns inte "tre stycken separata individuella ting" eller tre stycken hypostaser/roller/karaktärer utan det finns bara den enda sanna ej treeniga G-d som är allas vår Fader och skapare och ensam är just G-d och sen finns det hans son som är vår räddare den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus och som inte på något sätt är Gud och inte på något sätt levt före sin egen födelse på något sätt och som är människa och inte Gud då det bara finns dessa två som vi ser i följande utdrag ur Bibeln:

"så har vi bara en Gud, fadern från vilken allting utgår och som är vårt mål, och bara en herre, Jesus Kristus genom vilken allt är till och genom vilken vi är till." - Första Korinthierbrevet 8:6

”Trinitarier”/”Oneness”/”Mormoner”/”Jehovas vittnen” delar en och exakt samma gnostiska tro på en preexistentiell ”jesus” som mytologiskt och hedniskt grekiskt religiöst då levde före sin egen födelse och bara är ett annat ord för att säga att han är Gud.

Väljer man att underlägga sig denna teologi så kan man kallas sig Katolik då det är just en produkt av Rom som sedan år 395 omvandlades till den Katolska kyrkan som idag teologiskt styr både dess kontrollerade opposition protestantismen där då denna sataniska doktrin "Treenigheten" som vi bland annat prövas igenom Luther tog med sig år 1517 genom reformationen och som vars reformation världens kyrkor och frikyrkor grundar sig från i denna obibliska ”kyrkendomen”.

”Oneness” och ”Treenigheten” är en och exakt samma produkt av dessa kyrkomöten och där man i ”oneness” fördömer ”Treenigheten” men fortfarande tror på 3st saker/roller/karaktärer fast man då bara har bytt namn på dom till ”jesus”/”fadern” på alla dessa tre. Att säga att ""jesus" är Gud är en kontrollerad opposition av just samma Katolska grund och teologi då Bibeln inte lär detta utan upphovsmakarna till det är just genom de gnostiska kyrkofäderna och de Romerskt/Katolska arrangerade och överstyrda Kyrkomötena där denna teologi just utgår från.

Denna lögn närs genom felöversatta och/eller feltolkade fraser/rotord av Hebreiska och Grekiska som det Nya och Gamla Testamentet är skrivna i och översatta ifrån och där man utesluter den fullständiga kontexten då man har en korrupt ”Trinitarisk”/”Oneness”/”Modalistisk” förutfattad teologi som man har som grund och utgår ifrån och som man då skall vara ”tackfull” till dessa kyrkomöten för att man då har, då utan dem så hade ingen ens kunnat tänka ut något så långsökt mytologiskt och bisarrt att ”Han är 3st & De är 1st” eller att 3st roller bär en och samma kropp som är en totalt genomskinlig oxymoron och motsägelse i sig självt som inte undgår ett barns logik att genomskåda då satan just är författaren av denna väl genomskinliga lögn och religion av han som han inspirerar genom människan och bedrar den fullständiga världen genom.

"Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom." - Uppenbarelseboken 12:9

För att förstå denna lögn så behöver vi granska teologin och rotorden och inte läsa något blindt utan att granska översättningen och dess uppenbara kontext både i kapitlet före och i kapitlet efter det man läser och även den fullständiga kontexten genom Bibeln från början till slut. Alla dessa verser en ”Trinitarie”/”Oneness” körsbärdsplockar och använder är inte nya på något sätt och alla har redan sen långt tidigare teologiskt granskats och falsifierats av otaliga teologer och kommer härmed att brytas ned utan några rimliga tvivel.

Om vi förnekar och inte erkänner den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus enligt Bibeln om vem han är enligt den och inte vem vem världen säger att han är som vars majoritet är just inspirierad av satan så kommer även han att förneka de som förnekar honom som vi ser i följande och där är det vitalt att veta vem Messias Jesus är och inte blindt förlita sig på teologier av människan som är enkla att se igenom om man bär en kärlek till sanningen och strävar efter att veta den och sanningen om vår enda sanna ej treeniga G-d och hans son vår räddare den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus som just enligt Gamla Testamentet skulle födas från Kung Davids linje genom en Jungfru.

Så den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus är inte "bara" en vanlig människa utan han är vår räddare, Messias, Kung av alla kungar, mästare och fåraherde och som är den enda vägen för oss till G-ds kommande eviga rike och är den som gjort det möjligt för oss som människa och inte som Gud och som vi dagligen skall hylla och följa då han är vår fåraherde. Utan honom så hade vi varit förlorade så det är verkligen inte ett förminskande att visa vem han är enligt vad Bibeln lär utan tvärtom, då det är ett starkt och fundamentalt bekräftande av just hans bedrift och syfte som totalt i motsats skulle förminskas och vara menigslöst om han mytologiskt och bisarrt vore Gud, då han i det då bara blir en innehållslös "roll" som ingen kan begripa och dessutom så raderas den enda sanna ej treeniga G-d bort då även han förminskas och görs då också bara till en "roll" av ett trehövdat schizofrent skådespel av teater.

"Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i himlen." - Matteusevangeliet 10:32-33

"Den som inte förblir i Kristus lära utan går andra vägar, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära, han har både Fadern och Sonen." - Andra Johannesbrevet 1:9

"Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl." - 2 Korinthierbrevet 11:3-4


JESUS HAR EN GUD

Den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus är inte Gud utan däremot har en Gud som han själv vittnar om och som han också ber till och som han säger han är son till:

"och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och fader, honom tillhör härligheten och väldet i evigheters evighet, amen." - Uppenbarelseboken 1:5-6

"Skriv till budbäraren för församlingen i Thyatira: ’Så säger Guds Son, han som har ögon som eldslågor och fötter som liknar polerad koppar: Den som segrar och fortsätter att göra min vilja ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken. liksom jag har fått den makten av min Fader, och jag ska ge honom morgonstjärnan. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han behöver aldrig mer lämna det. Jag ska skriva på honom min Guds namn, namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner från himlen från min Gud, och mitt nya namn. Jag kommer snart. Håll fast vid det du har, så att ingen tar ifrån dig segerkransen. Den som segrar ska få sitta bredvid mig på min tron, på samma sätt som jag sitter bredvid min Fader på hans tron." - Uppenbarelseboken 2:18,26,28, 3:11,12,21

"När de hörde detta blev de så ursinniga på Stefanos att de skar tänder. Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida, och han sade: »Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.«" - Apostlagärningarna 7:54-56

”Men Jesus sa: ”Håll inte fast mig, för jag har ännu inte stigit upp till min Fader! Men gå till mina bröder och säg till dem att jag ska stiga upp till min Fader och er Fader, min Gud och er Gud!”” - Johannes 20:17

"Låt oss hylla Gud, han som är Far till vår Herre Jesus Kristus. Allt medlidande och all uppmuntran har ju sitt ursprung i Gud." - 2 Korinthierbrevet 1:3

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus." - Johannes 17:3

"Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?" - Johannes 5:44

"Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han bad hela natten till Gud." - Lukas 6:12

"Försvinn, Satan, svarade Jesus honom. För Skriften säger: 'Du ska bara tillbe Herren, din Gud, och lyda honom.'" - Matteus 4:10

"Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss." - Romarbrevet 8:34

"Fadern älskar Sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på Sonen har evigt liv. Men den som vägrar att tro på Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom." - Johannesevangeliet 3:35-36

JESUS SEPARERAS & SÄRSKILJS ALLTID FRÅN FADERN SOM ENSAM ÄR GUD

13.000 verser i Bibeln säger att den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus inte är Gud och att Fadern ensam är Gud och där Fadern och Jesus alltid särskiljs och separeras som två separata där Fadern alltid vittnas om att han är Gud och ingen annan.

"Till våra syskon i Kolossai som tillhör Gud och tror på Kristus. Vi ber att Gud, vår Far, ska visa er godhet och fylla er med frid. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristus Far, när vi ber för er" - Kolosserbrevet 1:2-3

"Jag och alla bröderna här hälsar församlingarna i Galatien. Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus, som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och faders vilja. Hans är härligheten i evigheters evighet, amen." - Galaterbrevet 1:2-5

"Jesus sade: »Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud.«" - Johannesevangeliet 20:17

"Låt oss hylla Gud, han som är Far till vår Herre Jesus Kristus. Gud har ju genom sin Ande gett oss allt sitt goda på grund av vår gemenskap med Kristus." - Efesierbrevet 1:3

"Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom." - Kolosserbrevet 3:17

"Så säger Herren, Israels Konung, och hans Återlösare, Herren Sebaot: Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud. Frukta inte och var inte förskräckta. Har jag inte för länge sedan låtit er höra om detta och förkunnat det? Ni är ju mina vittnen. Finns det någon Gud förutom mig? Nej, det finns ingen annan klippa, jag vet ingen. Så säger Herren, din återlösare, han som format dig alltifrån moderlivet: Jag, Herren, är den som har gjort allt, den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden Vem var med mig?" - Jesaja 44:6,8,24

ANDEN ÄR GUD SJÄLV & EJ ETT TREDJE SEPARAT VÄSEN

Det finns inget tredje separat väsen vid namn "Anden" med stort "A" vår ej treeniga G-d  allas vår Fader och skapare av alla oss och denna värld är just ande och är ensam Gud. "Helig Ande" är bara en av många objektiva former för att beskriva vår Gud, Fader som är skapare av alla oss då han är just "helig" och "ande" och där hans enfödde son människan Messias Jesus som genom Guds verkan är jungfrufödd genom Maria är allas vår räddare och Messias som vars räddning det fullständiga Gamla Testamentet vittnar om skulle komma med Guds verkan.

"Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." - Johannes 4:24

"Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet." - 2 Korinthierbrevet 3:17

Att söka en karismatisk fysisk upplevelse av ett tredje separat gnostiskt väsen vid namn "Anden" med stort "A" som till exempel "Pingstkyrkan" gör och som vars upplevelse man likt en "missbrukare" knarkar är New Age och är exakt samma upplevelse som inom till exempel "Yoga"/"Kundalini" och är just att söka det köttsliga som strider emot den enda sanna ej treeniga G-ds ande, som ej är ett separat väsen utan är han själv och hans dynamik av sig själv. Du kan inte genom att ta emot den enda sanna ej treeniga G-ds ande söka en fysisk/köttslig upplevelse då dessa två strider mot varandra som Bibeln här visar:

"Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill." - Galaterbrevet 5:17

Man bör fråga sig vilken ande det är man tar emot när man strävar efter denna fysiska upplevelse då den är just synonym med den demoniska upplevelsen som de inom häxkonst och New age får vid deras ockulta manifesteringar av det andliga som just i dessa fall är demoner. Upplevelser som att ligga och "skaka på golvet", "skratta hysteriskt" och förvirrat "babbla (av Babel) i tungor" är just vad som kännetecknar en besatthet av demoner som praktiseras inom det ockulta så när man tar emot ett tredje väsen inom "Treenigheten" eller "Oneness" så är det just en obiblisk "ande" man tar emot och bör då verkligen begrunda den anden då Bibeln inte lär den utan istället i motsats så lär just häxorna och de hedniska kulturerna detta treeniga obibliska väsen.

JESUS ÄR INTE PREEXISTENTIELL & HAR INTE LEVT FÖRE SIN EGEN FÖDELSE

Den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus är inte preexistentiell oavsett i formen av en "Gud", Gud-Människa eller en Ängel/Andligt väsen då detta är en gnostisk välkänd ockult lära och inte Biblisk på något sätt och som lär att Messias Jesus har Buddhistiskt/Hinduistiskt/New Age inkarnerats i en människokropp/"Avatar" som en Grekisk mytologisk avgud.

Om man inte förstår Hebreeiska enkla idiomer och tror att Messias Jesus levde före sin egen födelse grundat på ett fåtal Bibelverser tagna ur kontext så skall man även tro enligt denna Bibelvers då att Messias Jesus också blev slaktad före världen skapades och då inte skulle ha dött och återuppstått för 2000år sedan 4000år efter världen skapades:

"Alla som lever på jorden kommer att tillbe honom, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok hos Lammet som blev slaktat från världens skapelse." - Uppenbarelseboken 13:8

Och då måste man även tro att även vi levde innan världen skapades enligt följande 2st Bibelverser som totalt dödar den gnostiska av satan införda lögnen av en obiblisk preexistentiell "jesus" då han var lika mycket i början ordagrant och fysiskt som vi var det:

"Välsignad är vår Herre Jesus Kristus Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse från den himmelska världen i Kristus, liksom han, innan världen skapades, utvalde oss att vara heliga och fläckfria inför sig i kärlek." - Efesierbrevet 1:3-4

"Who hath saved us, and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began," - 2 Timothy 1:9 (KJV)

Och här i följande Bibelvers så måste man om man tror på en preexistentiell obiblisk "jesus" då tro att vi också har ordagrant blivit sända fysiskt från himmelen så som man felaktigt tror att den enda sanna ej treeniga G-d då sände den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus till jorden direkt från himmelen:

"Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen." - Johannes 17:18

Detta följande Bibelstycke visar det enkla Hebreiska idiomen av att något har kommit ned från himmelen som inte är något ordagrant, då allt det goda "kommer ned" från himmelen inklusive Messias Jesus och Messias Jesus kom ned exakt lika mycket fysiskt som dessa goda gåvor kommer ned fysiskt:

"Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker." - Jakobsbrevet 1:17

Och i denna som också totalt dödar denna av satan införda gnostiska lära av en preexistentiell "jesus"/"Logos" så är den enda sanna ej treeniga G-ds plan självklar i den fullständiga Bibeln och som visas här av att Adam är den första människan och människan Messias Jesus är den andre Adam vilket är omöjligt om han levde innan "första Adam" och dessutom även var något annat än just en människa:

"Det står ju också i Skriften: "Den första människan, Adam, blev en varelse som fick liv." Men den andre Adam - det vill säga Jesus Kristus ‑ blev en Ande som ger liv. Gud ger oss alltså först en fysisk kropp, och sedan får vi en kropp som får liv genom Guds Ande. Den första människan, Adam, kom från jorden och skapades av jord, men den andra människan, Kristus, är av himlen. - 1 Korinthierbrevet 15:45-47

Allvaret i att inte erkänna Messias Jesus som just en VERKLIG människa:

"Men den som inte erkänner Jesus som en verklig människa kommer inte från Gud. Han får sin kraft från Antikrist, den ande som ni vet ska komma, och som redan finns i världen." - 1 Johannesbrevet 4:3

JESUS ÄR ÄVEN EFTER HANS UPPSTÅNDELSE SUBORDINERAD FADERN SOM ENSAM ÄR GUD

Den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus är även efter hans uppståndelse subordinerad den enda sanna ej treeniga G-d Fadern som ensam är Gud vilket är omöjligt i "Treenigheten"/"Oneness" då man då under dessa omständigheter har 2st Gudar där en Gud då är underordnad den andra Guden och där man inte längre kan skylla på att han är i sin "Hinduistiskt/Buddistiskt" inkarnerade "mänskliga natur" som man enligt denna obibliska lära då skyller på att han var i innan han blev uppstånden.

Här är den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus uppstånden och som dödar Treenigheten/"Logos" och den obibliska teologin av "100% människa & 100% Gud" som "Trinitarier"/"Oneness" använder just för att rättfärdiga Messias Jesus som preexistentiell och som Gud. Där Messias Jesus själv i följande utdrag ur Bibeln säger efter hans uppståndelse att han har en Gud som han är underordnad och även sitter bredvid på tronen just nu:

"Skriv till budbäraren för församlingen i Thyatira: ’Så säger Guds Son, han som har ögon som eldslågor och fötter som liknar polerad koppar: Den som segrar och fortsätter att göra min vilja ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken. liksom jag har fått den makten av min Fader, och jag ska ge honom morgonstjärnan. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han behöver aldrig mer lämna det. Jag ska skriva på honom min Guds namn, namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner från himlen från min Gud, och mitt nya namn. Jag kommer snart. Håll fast vid det du har, så att ingen tar ifrån dig segerkransen. Den som segrar ska få sitta bredvid mig på min tron, på samma sätt som jag sitter bredvid min Fader på hans tron." - Uppenbarelseboken 2:18,26,28, 3:11,12,21

Dessa utdrag ur Bibeln dödar totalt ”Treenigheten”/”Oneness” då här är den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus just återuppstådd i sin nya kropp och då skall ej vara subordinerad någon enligt "Treenighetens" regler och teologi som de själva tar på högsta allvar, fast som det obestridligen i följande stycke visas att han är och då enligt den obibliska läran av ”Treenigheten”/”Oneness” då skulle bli 2st Gudar. Denna tillfälliga makt som den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus har fått av den enda sanna ej treeniga G-d över "himmelen och jord" skall sedan överlämnas tillbaka då han är en agent åt G-d och är människa och ej på något sätt Gud själv då han just utför den enda sanna ej treeniga G-ds uppdrag som hans agent och sitter på hans högra sida subordinerad den enda sanna ej treeniga G-d:

"Vi är alla släkt med Adam, och därför kommer vi att dö, för överallt där det finns synd, där blir döden följden. Men alla som är släkt med Kristus kommer att få nytt liv, men i tur och ordning. Kristus uppstod först, och när sedan Kristus kommer tillbaka ska allt hans folk uppstå. Efter detta ska slutet komma, då Kristus överlämnar riket till Gud, Fadern, sedan han krossat alla sina fiender. För Kristus ska vara kung tills han har besegrat alla sina fiender, också den siste fienden - döden. Denne måste också övervinnas och förintas. Kristus har av Fadern fått välde och makt över allting, men härskar naturligtvis inte över Fadern själv, som gav honom denna makt att regera. När Kristus slutligen har vunnit striden mot alla sina fiender, då kommer han, Guds Son, att också ställa sig under sin Fars överhöghet, så att Gud, som har gett honom seger över allt annat, blir den ende härskaren." - 1 Korinthierbrevet 15:22-28

Och som detta Bibelstycke utan några rimliga tvivel bekräftar och dödar "Treenigheten"/"Oneness" då detta är efter Messias Jesus uppståndelse:

"Jag ber också att ni ska inse vilken underbar framtid Gud har erbjudit oss. Han har nämligen bestämt att vi som tillhör honom ska få ärva alla de stora och härliga rikedomar som finns hos honom. Och jag ber att ni ska förstå hur otroligt stark den kraft är som han låter verka i oss. Det är samma mäktiga kraft som han lät verka i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen för att han skulle regera med honom. Och Kristus regerar nu över alla härskare och makter och krafter och väldiga änglar. Ja, han står över allting som finns både i den här världen och i den kommande. Gud har gett Kristus makt över allting. Och han som har fått makten över hela universum har också blivit ledare och huvud för församlingen. Församlingen är hans kropp, och genom den är Kristus fullständigt närvarande bland människorna, han som uppfyller hela himlen och jorden." - Efesierbrevet 1:18‭-‬23

"Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida." - Kolosserbrevet 3:1

Den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus bekräftar här att han har en Gud som han ärar och denna Gud är Fadern som ensam är Gud och som han just är subordinerad:

"Judarna sade: »Har vi inte rätt när vi säger att du är samarier och att du är besatt.« Jesus svarade: »Jag är inte besatt, utan jag ärar min fader, men ni skymfar mig. Jesus svarade: »Om jag själv förhärligar mig är min härlighet ingenting värd. Det är min fader som förhärligar mig, han som ni säger är er Gud." - Johannesevangeliet 8:48-49,54


JESUS HAR INTE KOMMIT NED FRÅN HIMMELEN

Den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus kom lika lite ned från himmelen ordagrant som Johannes eller brödet i öknen kom från himmelen. Han är en gåva till oss från vår enda sanna ej treeniga G-d och Fader i tredje himmelen/firmamentet rakt ovanför oss som just gett oss han som en "gåva från himmelen".

"Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes." - Johannesevangeliet 1:6

"Då sade Herren till Mose: "Se, jag skall låta det regna bröd från himlen åt er. Folket skall gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag. Så skall jag pröva dem, om de vill vandra efter min lag eller inte." - 2 Mosebok 16:4

Precis så som den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus här sänder in lärjungarna ”i världen” i detta följande utdrag ur Bibeln, exakt så ska du också tolka alla dessa Hebreiska idiomen och inte att något ordagrant fysiskt "träder ner" eller "kommer ned" från himmelen:

"Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen." - Johannes 17:18

JESUS ÄR MESSIAS & GUDS SON

Fariséerna hävdar inte någonstans att den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus är Gud då det skulle vara bisarrt att ens tro att en strikt monoteistisk Farisé ens skulle kunna föreställa sig något sådant om en annan person, då det som de gör här är att de hävdar att han gör sig högre genom att säga att han är Messias och ”Guds son” och ej på något sätt hävdar att han påstår sig vara Gud:

"Då omringade de judiska ledarna honom och frågade: "Hur länge till ska du hålla oss i spänning? Om du är Messias, den utlovade kungen, så säg det öppet." Jesus svarade dem: "Jag har redan talat om det för er, men ni vill inte tro det. De under min Far har sänt mig att göra bevisar vem jag är. Men ni tror mig inte, eftersom ni inte hör till min fårhjord." - Johannes 10:24-26

"Hur kan ni då säga till mig, som Fadern har helgat och sänt till världen, att jag hädar när jag säger: Jag är Guds son." - Johannesevangeliet 10:36

"Då frågade han dem: "Vem tror ni att jag är?" Petrus svarade: "Du är Messias, den kung som Gud har lovat sända."" - Lukas 9:20

DET STÅR INTE I BIBELN ATT JESUS ÄR GUD

Bibeln säger inte någonstans att den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus är ”Gud”. Han är lika mycket gud som han säger här i följande stycke till Fariséerna att "andra är Gudar" då det grekiska rotordet för "Gud" som är "Theos" kan användas för att antingen beskriva "Gud" eller någon med en högre status eller auktoritet och det är samma rotord "Theos" som används i följande utdrag ur Bibeln och är understruket och som är markerat i rött.

Inga av dessa av ”Trinitarier”/”Oneness” hävdade och körsbärsplockade Bibelverser på något sätt säger att den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus är Gud utan bara den vinklade översättningen av "Theos" som bara finns i 2st Bibelverser i den fullständiga Bibeln i referens till han och där resten med rotordet ”Theos” hänvisar till den enda sanna ej treeniga G-d allas vår Fader och skapare och där i dessa fall den lingvistiska teologin och kontexten är vad som är avgörande att förstå. Det blir också med den felaktiga tron att "Theos" bara betyder Gud då en ”New age predikan" här i följande utdrag ur Bibeln att säga att alla kan vara den enda sanna ej treeniga G-d själv vilket självklart inte den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus säger här:

"Då sa Jesus: "Står det inte i er egen lag att Gud sa: 'Jag säger att ni är gudar'? Skriften, som inte kan ändras, kallar de människor som fick ta emot Guds budskap för gudar." - Johannes 10:34-35

"HERRE" ÄR BARA EN TITEL

På samma sätt så är det ingen skillnad med ordet "herre" det grekiska rotordet för ”herre” ”som är ”kyrios” kan användas för att antingen beskriva den enda sanna ej treeniga G-d eller hans son eller någon annan som exempelvis Abraham som också kallades "herre" av sin hustru Sara. Herre används just för att beskriva någon upphöjd eller någon med en större auktoritet.

Men här används det både för att beskriva den enda sanna ej treeniga G-d allas vår Fader och skapare och även hans son den enda sanna ej treeniga & ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus som sitter på den enda sanna ej treeniga G-ds högra sida. Vilket då avslöjar ”Treenigheten”/”Oneness” då detta blir då 2st ”Herrar”/”Gudar” på en och samma tron som då blir obestrlidligen polyteism. Om "herre" alltid betyder den enda sanna ej treeniga G-d så avslöjas den lögnen och påståendet  i dessa följande verser där det finns 2st "Herrar" och dessutom där Abraham är "Herre". Den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus när han kallas ”Herre” är lika lite ”Gud” själv som Abraham är ”Gud” när han kallas för ”Herre”.

"En psalm av David. Herren sade till min Herre: "Sätt dig på min högra sida, till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter."" - Psaltaren 110:1

"så som Sara var lydig mot Abraham och kallade honom herre. Hennes barn har ni blivit, när ni gör det som är gott och inte låter skrämma er." - 1 Petrusbrevet 3:6

Att "Herre" inte betyder Gud visar obestrlidliugen detta Bibelstycke klart och tydligt, då det annars uppenbarligen skulle vara eller bli 2st Gudar här och den enda sanna ej treeniga G-d har gjort den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus till just en "Herre" och "Messias" av en anledning som inte går att missuppfatta:

"Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste(hängde på stauros), honom har Gud gjort både till Herre och Messias." - Apostlagärningarna 2:34-36

JESUS & FADERN "ÄR ETT" I SAMMA ÄNDAMÅL

Denna följande körsbärsplockade bibelvers är ”Trinitariers”/”Oneness” ess-kort där man hävdar att när den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus säger att "han och Fadern är ett" då betyder att de är en och samma kropp men som bara betyder att de ”är ett” i samma ändamål precis för de som följer den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus och är lemmar av han och som vars samma enade ändamål de då är i.

Här avslöjas de enkla tricksen som används genom att ej dela kontexten för denna väl använda körsbärsplockade Bibelvers och som då genom denna handling man då bedrar mänskligheten med. Med denna logik så skulle de som följer den enda sanna ej treeniga G-d genom hans son den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus då ordagrant vara en och samma kropp med dessa två och därmed skulle det göra dessa enligt dom 3st ”hypostaser”/”roller”/"karaktärer" av ”Treenigheten”/”Oneness” till ett ofantligt antal fler i denna kropp och avgud:

"Jag och Fadern är ett.” - Johannes 10:30

Fortsätter man några kapitel lite längre fram så avslöjas detta desperata försök och uppenbarar istället den sanna kontexten vad den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiellla upphöjda människan Messias Jesus menar. Då självklart kan inte lärjungarna eller vi vara ”ett” ordagrant och ordagrant ”ett” i en och samma ”kropp” så som ”Treenigheten”/”Oneness” obibliskt lär att ”fadern” och ”sonen” är:

”Min bön för dem alla är att de ska vara ett, på samma sätt som du och jag är det, Far. Som du är i mig och jag är i dig, så ska de vara i oss." - Johannes 17:21

JESUS HAR INTE LEVT FÖRE SIN EGEN FÖDELSE "ORDET" BETYDER BARA "TANKE" & "PLAN"

Johannes 1:1 är den mest välkända ultimata huvudversen för ”Treenigheten” och den mest korrumperade i dess tolkning där då i den det grekiska rotordet ”logos” som där översätts till ”ordet” betyder "tanke", "plan" eller "motiv" och är bara just det som det betyder. I början var den enda sanna ej treeniga G-ds "tanke" och "plan" (”logos/ordet”) och "ordet" var "gudomligt"/"upphöjt"/"stort"("Theos") och är den enda sanna ej treeniga G-ds "ord" som han skapade med precis med samma "ord" som han initialt skapade världen med. Sedan förkroppsligades planen till kött, synonymt med att en man och en kvinna planerar under en längre tid att skaffa ett barn där då barnet metaforiskt faktiskt fanns till innan den senare förkroppsligades men då just bara i "tankarna" av föräldrarna som vars "tankar" och "plan" för detta barn fanns innan barnet blev till. Det är den fullständiga enkelheten i vad detta betyder och det finns inget mysterie i det. Att översätta ”logos” till ”ordet” med ett stort ”O” är att förvirra och att desperat med en iver vilja personifiera ett verb där man då extremistiskt nyttjar versaler och gemener för att just personifiera detta verb som de vill personifiera och framhäva och som vars versaler eller gemener varken det Grekiska eller Hebreiska språket ursprungligen har till att börja med utan är bara en efterkonstruktion i översättningar där det har använts just för att obibliskt gudomliggöra den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus.

"I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning." - Johannes 1:1,14

"I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Gud sade: "Varde ljus!" Och det blev ljus." - 1 Mosebok 1:1,3

Här avslöjas Johannes 1:1 och även andra Bibelstycken som tas ur sitt kontext och då man inte förstår Hebreiska idiomer hävdar en preexistentiell ”jesus” som levde före sin egen födelse som Gud vilket bara det är bisarrt då Maria skall enligt den obibliska tron då ha bytt blöjor på Gud och är bara ett annat sätt att säga att han är Gud. Om "ordet" då levde ordagrant i begynnelsen så blev det då också ”slaktat” innan världens skapelse i begynnelsen vars bissarra tro avslöjas i följande utdrag ur Bibeln:

"Alla som lever på jorden kommer att tillbe honom, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok hos Lammet som blev slaktat från världens skapelse." - Uppenbarelseboken 13:8

Dessa är bara idiomen som är en avspegling och translitteration av det första kapitlet av Gamla testamentet där den enda sanna ej treeniga G-d skapar vår värld i begynnelsen och där ordet är hans tanke och plan då det är bra det som det betyder och är ett verb och inte en person även fast de Trinitariska översättarna har korrupt skrivit det med ett stort ”O”.

Om man inte förstår metaforer som Johannes här använder och ihärdigt envisas att ta dom ordagrant så skall man även då i detta följande utdrag ur Bibeln då ta visheten och klokheten ordagrant som "fysiska personer" och att dom dessutom bor tillsammans med varandra och fanns till i begynnelsen innan världen blev skapat och som Treenigheten har glömt att lägga till med de redan 3st likvärdiga avgudarna som de har skapat.

"Jag, visheten, bor tillsammans med klokheten, jag har kunskap och goda råd. Herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden. Av evighet är jag insatt, från begynnelsen, innan jorden fanns. Innan djupen blev till föddes jag, innan källorna flödade av vatten. När bergens grund ännu inte var lagd och inga höjder fanns, då föddes jag, innan han gjort land och fält och jordens första stoft. När han beredde himlen var jag där, när han välvde en sfär över djupen, när han fäste skyarna i höjden och djupets källor bröt fram med kraft, när han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt, när han lade jordens grund, då var jag verksam vid hans sida. Jag var hans glädje dag efter dag, alltid jublande inför honom." - Ordspråksboken 8:12,22-30

Och tror man på detta så måste du även tro på följande där ni nu får läsa dessa verser i trinitariska glasögon som de bygger Jesus som Gud på genom "Ordet" med stort "O". Jämför själva dessa två Bibelstycken och se den upppenbara lögnen och paradoxen om då Jesus bisarrt skulle vara Gud. Bara satan är författare av förvirring och av denna obibliska uppenbara motsägelse som ett barn kan förstå av en anledning.

"I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd." - Johannes 1:1,14,18


"I begynnelsen var Gud, och Gud var hos Gud, och Gud var Gud. Och Gud blev kött och bodde bland oss, och vi såg Guds härlighet, en härlighet som Gud har av Gud, och Gud var full av nåd och sanning. Ingen har någonsin sett Gud. Den Gud, som själv är Gud, och är hos Gud, har gjort Gud känd." - Johannes 1:1,14,18

JESUS FANNS FÖRE ABRAHAM I PLANEN AV GUD

Denna personifiering av ett verb görs även här med det än idag ej fastställda översättningen av det Hebreiska "Tetragrammaton" som då desperat länkas ihop med det grekiska rotordet ”ego eimi” som bara betyder ”det är jag” som inte har samma betydelse då det är två olika språk med två olika innebörder. Den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus citerar inte på något sätt det Hebreiska "Tetragrammaton" då det skulle isåfall varit väldigt tydligt i rotordet utan han säger bara här är i sitt fulla kontext ”det är jag", "jag är den Messias som ni pratar om” och att han i den enda sanna ej treeniga G-ds tankar planerats som Messias och räddare för mänskligheten innan Abraham blev till, precis som en fader som planerar sitt barn och där barnet finns i tankarna/planen innan födelsen och därav det grekiska rotordet "logos"(ordet) enligt Johannes 1:1 som bara betyder tanke, plan och som vars ”ord”/plan/tanke är den enda sanna ej treeniga G-ds ord som han skapar med, då Fariséerna sätter Abraham som deras närmsta mänskliga ledare så visar han här att han är viktigare än Abraham då han är just Messias som alla talar om skulle födas i framtiden från Kung Davids linje och som han här för dem försöker visa att han är:

"Är du större än vår fader Abraham? Han dog, och profeterna är döda. Vem ger du dig ut för att vara?" Jesus svarade: "Om jag ärar mig själv, är min ära ingenting värd. Det är min Fader som ärar mig, han som ni kallar er Gud. Jesus svarade: "Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till."" - Johannes 8:53-54,58

Och som vars Messias Abraham just såg fram emot och glädje sig över hans framtida kommande dag och samma metafor här att Abraham "sett hans dag" som att Messias ordagrant skulle ha funnits före Abraham och att han bokstavligen personligen skulle ha varit där och upplevt denna dag:

"Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad."" - Johannes 8:56

Det ironiska är att just ”Treenigheten”/”Oneness” avslöjas i just detta Bibelstycke men som man opportunistiskt utesluter när man delar denna körsbärsplockade Bibelvers då den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus säger här svart på vitt att hans Fader är hans Gud och då har en Gud själv vilket är en omöjlighet om han själv skulle vara Gud. ”Det grekiska ”ego eimi” som även andra använder i Bibeln är en total vardaglig grund i det grekiska språket och betyder bara exempelvis "Det är jag som ni talar om" eller "Det är mig ni menar".

Varför inte bara om han mytologiskt och i en total oxymoron skulle kunna vara Gud, vilket är omöjligt, bara då säga ”jag är” och sen ihop med den frasen bara enkelt tillägga ”Gud” efter det så att det inte just blir några ”missförstånd” som nu obestridligen pågått under 1700års tid i satans minst 6000år gamla plan då denna doktrin just infördes genom massmördaren Mithraisten/soldyrkaren Konstantin. ”Treenigheten”/”Oneness” och andra obibliska läror som lär att ”jesus” är ”Gud” och levde före sin egen födelse är ordagrant byggt på luft och på ett fåtal diffusa körsbärsplockade verser som totalt tagits ur sitt fullständiga kontext.

Med detta "teologiska självmord" som detta är och totalt fallerande och motsägelsefulla logik så skulle även denna blinda man i kapitlet direkt efter detta kapitel då också vara ”Gud”, då det är exakt samma rotord ”ego eimi” som den enda enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus använder och som används även här av den blinde mannen och som är understruket och markerat i rött:

"Hans grannar och de som förut hade sett honom tigga sade: "Är det inte han som satt och tiggde?" Några sade: "Det är han", och andra: "Nej, men han är lik honom." Själv sade han: "Det är jag."" - Johannes 9:8-9

Detta är exakt samma grekiska rotord som används i båda dessa verser med både den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus i "Abraham versen" och i versen med blinde tiggaren, så självklart säger inte den blinde tiggaren att han är Gud, lika lite som den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöja människan Messias Jesus säger det, då det skulle bli väldigt många Gudar då i Bibeln om alla dessa som i sitt vardagliga språk använder verbet ”ego eimi”(det är jag) också då enligt denna teologi och logik då blir Gudar. Då man då enligt denna på Bibeln påtvingade teologi och logik då bara behöver säga denna term och sen "magiskt" bli den enda sanna ej treeniga G-d.

KOMPLETTERANDE TILL JOHANNES 1:1

Vi skall då med den logiken läsa alla dessa följande också på exakt samma sätt:

Enligt detta så existerade vi innan världen skapades:

"For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love" - Ephesians 1:4

Det står även att någon Visheten bor granne med någon Klokheten och att den skapades först av allt i begynnelsen:

"Jag, visheten, är granne med klokheten, hos mig finns kunskap och omdöme. Herren skapade mig som det första, som begynnelsen av sitt verk, för länge sedan. I urtiden formades jag, i begynnelsen, innan jorden fanns." - Ordspråksboken 8:12,22-23

Här står det också att allt det goda vi får kommer ordagrant ned från himmelen som exemplevis en mans fru eller ett hus/bostad:

"Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker." - Jakobsbrevet 1:17

Här står det också att Johannes döparen ordagrant var sänd av Gud och kom då ned från himmelen:

"Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes." - Johannesevangeliet 1:6

Här står det att vi också har sänts från himmelen till världen av Jesus:

"Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen." - Johannes 17:18

Här har vi visst också blivit utvalda och förutbestämda:

"In him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will," - Ephesians 1:11

Här fanns bröder som var utvalda och existerade då samtidigt som "Jesus" före världen skapades som Peter säger i detta Kapitel:

"Peter, an apostle of Jesus Christ, To those who are elect exiles of the Dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, according to the foreknowledge of God the Father, in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ and for sprinkling with his blood: May grace and peace be multiplied to you. He was foreknown before the foundation of the world but was made manifest in the last times for the sake of you" - 1 Peter 1:1-2,20

Här står det att allt i denna värld har först existerat och sen senare har blivit skapat:

"“Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created.”" - Revelation 4:11

Här måste då med samma brist av urskiljning Petrus då vara den riktiga Satan som bedrog Adam och Eva i Eden:

"Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: "Gå bort ifrån mig, Satan! Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar."" - Matteus 16:23

Och då skall du även tro att David flätades samman i jordens djup innan han föddes och att han såg G-d innan han föddes:

"min kropp var inte förborgad för dig, när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt." - Psaltaren 139:15-16

INGEN HAR SETT GUD & GUD KAN INTE DÖ

Den enda sanna ej treeniga G-d kan inte dö och ingen människa har sett honom förutom hans son den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus.

Om denna avgud som ”Treenigheten”/”Oneness” kallar för Gud som spelar ett schizofrent rollspel i 3st "hypostaser" eller "roller" blev till människa så är det fortfarande en Gud i en människokropp och är då per definition ingen människa utan fortfarande en och samma Gud men bara nu i en människokropp som då enligt Bibeln 10.000tals människor såg och som dessutom dog. Den enda sanna ej treeniga G-d kan inte dö och ingen människa har någonsin sett han förutom hans son den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus som nu är upphöjd och sitter på hans högra sida.

"Gud är den ende som aldrig kan dö och han bor i ett ljus som är så starkt att ingen människa kan närma sig det. Ingen människa har någonsin sett honom eller kan se honom. Hans är äran och makten i all evighet. Ja, det är sant!" - 1 Timotheosbrevet 6:16

"Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss." - Romarbrevet 8:34

JESUS ÄR MÄNNISKA & INTE GUD

Här visas att den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus att han just är människa och ingen Gud, ängel eller något annat och som inte bara dödar de obibliska lärorna ”Treenigheten”/”Oneness” utan också ”Jehovas Vittnen” teologi om en ”jesus” som är enligt dem en preexistentiell "superängel" som de då påstår är ärkeängeln Mikael.

I detta följande utdrag ur Bibeln som visar att den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus är lika mycket människa som "Adam" är människa och som också skapades genom den enda sanna ej treeniga G-ds verkan utan befrukting från en människa, men som självklart är lika lite Gud som den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus är det:

"Genom att en enda människa var olydig mot Gud, blev vi alla syndare, men på samma sätt ska vi, genom att en enda människa var lydig mot Gud, bli skuldfria inför honom." - Romarbrevet 5:19

"För det finns bara en Gud och bara en som är medlare mellan Gud och människor, och det är människan Kristus Jesus." - 1 Timotheosbrevet 2:5

"Gud har ju aldrig sagt till någon ängel: ”Du är min Son. Idag har jag blivit din Far.” Och återigen: ”Jag ska vara hans Far, och han ska vara min Son.”" - Hebreerbrevet 1:5

"Gud är inte en människa, så att han skulle ljuga, inte en människoson, så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det, talar han något utan att fullborda det?" - Fjärde Moseboken 23:19

HUR LÖGNEN AVSLÖJAS I ÖVERSÄTTNINGAR

I följande 2st olika översättningar av detta utdrag ur Bibeln som är "Trinitariernas"/”Oneness” favorit av en "jesus" som obibliskt gjorts till Gud så handlar det just bara om översättning och inte om vad som faktiskt sägs, då det skulle bisarrt att läsa detta utdrag ur Bibeln från Johannes att "Gud är i famnen av Gud" osv och där det återigen bekräftas att ingen någonsin har sett den enda sanna ej treeniga G-d vilket då är en total motsägelse och paradox om då den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus är Gud som vars extrema och obibliska påstående ironiskt nog avslöjas i precis samma Bibel-stycke som det hävdas ifrån.

Från "KJV"(King James Version) översättning så nämns det inte något om att den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus är Gud, då det är just en översättningsfråga, men som vars motsvariga vers i översättnigen SFB 98(Svenska Folk Bibeln 98) där det i en exakt motsats hävdas att den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus är Gud och som vars korrupta översättning tas med en blind tro utan teologisk egenforskning och där denna korrupta översättning just körsbärsplockas då för att hävda denna obibliska teologi av ”Treenigheten”/”Oneness” med en "jesus" som Gud och där ”Jehovas vittnen” använder exakt samma Bibel-stycke för att hävda en preexistentiell ”jesus” som bara är ett annat sätt att säga han är Gud:

Här mellan dessa följande Bibelverser så visas ett av de mest erkända översättnings-”felen” i den fullständiga Bibeln där det avgörande är markerat i rött och understruket:

SFB 98
"Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd." - Johannes 1:18

KJV
"No man hath seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him." - John 1:18

SVL
"Ingen har någonsin sett Gud, men hans ende Son har naturligtvis gjort det, för han står Fadern nära och har genom sitt liv visat oss vem Fadern är" - Johannes 1:18

Och för att förtydliga denna totala paradox, som faller i sitt eget påstående, så skall vi nu läsa denna vers från SFB 98 så som ”Treenigheten”/Oneness” lär egentligen, då båda dessa "Fadern" och "sonen" (oavsett hypostaser eller roller) är Gud enligt dem och då blir så här:

SFB 98
"Ingen har någonsin sett Gud. Den Gud, som själv är Gud, och är hos Gud, har gjort Gud känd." - Johannes 1:18

Om inte bara detta är tillräckligt att kunna förstå ironin, så är det också ironiskt om ingen någonsin har sett den enda sanna ej treeniga G-d då den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus som enligt "Treenigheten"/"Oneness" hävdas att vara Gud, som vars Gud ingen då kan ha sett, men som då bara efter hans uppståndelse han sågs av mer än 500personer i följande utdrag ur Bibeln och även innan hans uppståndelse då sågs av ett 10.000tals människor:

"Från första början förmedlade jag till er vad jag själv fått kunskap om, nämligen att Kristus dog för våra synder, precis som Skriften sa att han skulle göra, och att han begravdes, och att han uppstod från graven tre dagar senare, alldeles som profeterna hade förutsagt. Petrus såg honom, och senare såg också resten av de tolv honom. Efter det såg mer än femhundra kristna bröder honom på samma gång, och de flesta av dem lever fortfarande." - 1 Korinthierbrevet 15:3-6

JESUS ÄR PRECIS SOM MOSES EN AGENT FÖR GUD

Den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus visar här i följande utdrag ur Bibeln att han är underlagd en annan som då just är den enda sanna ej treeniga G-d allas vår Fader och skapare som han är agent för och underlagd och gör hans vilja, därav har man "sett han" så har man också ”sett den som sänt han", då av den enkla anledningen att han gör hans vilja och utför hans uppdrag, men där han som en individ och i detta fall agent också har en egen vilja och ber till den enda sanna ej treeniga G-d och vittnar om och om igen om att han är underlagd honom, vilket är omöjligt om de är en och samma Gud då den ena är obestridligen subordinerad den andra som visas i understruken röd markerad text i följande utdrag ur Bibeln som vars Bibel-stycken bara är några exempel av otaliga Bibel-stycken där han obestrldligen visas underlagd den enda sanna ej treeniga G-d allas vår Fader och skapare:

"Men Jesus sa till dem: "Ni har sett många under, som min Far i himlen har sagt åt mig att göra. För vilket av dessa under tänker ni stena mig?"" - Johannes 10:32

"Ingen kan ta mitt liv ifrån mig, utan jag ger det frivilligt. Jag har rätt att ge mitt liv när jag vill, och jag har makt att ta det tillbaka. Det är det uppdrag jag har fått av min Far i himlen."" - Johannes 10:18

"Sedan gick han lite längre bort och föll ner på sitt ansikte och bad: ”Min Fader, om det är möjligt, så låt mig slippa denna bägare. Men låt det bli som du vill, inte som jag vill.”" - Matteus 26:39

Den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus har fått makten att frälsa och förlåta synder av hans Fader som är den enda sanna ej treeniga G-d allas vår Fader och skapare av alla oss och denna värld:

"Sedan vände han sig till den förlamade och sa: "För att bevisa att jag, Människosonen, har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag till dig: 'Res dig upp, ta din bår och gå hem!' "" - Matteus 9:6

"Israeliter, lyssna till dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset(stauros) och dödade honom." - Apostlagärningarna 2:22-23

GUD ANVÄNDER MÄNNISKAN SOM AGENT FÖR HANS MÄSTERPLAN & FRÄLSNINGSPLAN

Den enda sanna ej treeniga G-d ger löften och profetior genom det fullständiga Gamla Testamentet som exempelvis att han skall bygga ett tempel, eller han skall vinna ett krig, något skall huggas ned med hans verkan och som självklart inget av alla dessa nämnda den enda sanna ej treeniga G-d själv utför personligen på plats, då för att just kunna genomföra dessa handlingar så används människan som en agent för att kunna genomföra hans vilja och plan.

Han ger oss primärt profetior genom det fullständiga Gamla Testamentet om den kommande räddningen som han gett oss, som är den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus, som just är hans agent att utföra hans mästerplan och löfte och skall utföra det precis som ”Moses” var en agent för hans plan och även kunde utföra mirakel som den enda sanna ej treeniga G-d just gjorde möjligt, då han fick av han just hans kraft att kunna göra dessa mirakel vilket självklart inte gör han till en Gud själv, utan till en agent av den enda sanna ej treeniga G-d precis som den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus också är en agent för den enda sanna ej treeniga G-ds mästerplan.

Men där den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus är den primära och räddningen för oss alla och inget som skall förminskas på något sätt, då om man gör honom till Gud så görman just det och man tar bort hans syfte och uppoffringen han gjorde, då om han skulle varit Gud så skulle detta bara varit ett bissart schizofrent "rollspel" och ingen bedrift på något sätt och därmed även tar man bort den enda sanna ej treeniga G-d allas vår Fader och skapare och även i det då tar bort den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus då man gjort honom till något han inte är och som skändar båda, då man inte ärar hans mästerplan och hans räddning han gett oss och dessutom inte ärar han som gett räddnigen som ensam är Gud och skapare. Detta är just satans plan genom den oblbiska soldyrkandes doktrinen "Treenigheten" att döda dom båda och föra bort människan från dom båda och räddningen genom denna paradoxala lögn.

Den enda sanna ej treeniga G-d genomför sitt löfte och profetia genom bland annat människan och uppfyller sitt löfte precis som han gjorde med när han gav sitt löfte att bygga ett tempel genom ”Kung David” och ”Solomon” då som agenter för att bygga hans fysiska tempel som nu efter döden och uppståndelsen den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus är det fullbordade templet för.

Här är flera exempel på hur den enda sanna ej treeniga G-d använder människan och Kung David i detta fall för att genomföra hans plan då han först säger att han skall bygga detta och uppvisar sin plan för att sen genomföra den genom människan. Vilket då självklart inte betyder att det är den enda sanna ej treeniga G-d som bygger huset och lika lite att David som är den som bygger huset är Gud.

Den enda sanna ej treeniga G-d skall bygga huset:

"Då skall ditt namn vara stort till evig tid så att man skall säga: Herren Sebaot är Gud över Israel. Så skall din tjänare Davids hus bestå inför dig. Ty du, Herre Sebaot, Israels Gud, har uppenbarat för din tjänare och sagt: Jag skall bygga dig ett hus. Därför har din tjänare fått frimodighet att be till dig denna bön." - 2 Samuelsboken 7:26-27

"alltifrån den dag då jag satte domare över mitt folk Israel. Jag skall låta dig få ro för alla dina fiender. Nu förkunnar Herren för dig att Herren skall bygga ett hus åt dig." - 2 Samuelsboken 7:11

Kung David lägger grunden för huset:

"David sade: "Här skall Herren Guds hus stå och här altaret för Israels brännoffer." Och David befallde att man skulle samla de främlingar som fanns i Israels land. Han anställde hantverkare, som skulle hugga ut stenar för att bygga Guds hus. David skaffade järn i mängd till spikar på dörrarna i portarna och till märlor, samt koppar i sådan mängd att den inte kunde vägas och cederbjälkar i oräkneligt antal. Ty sidonierna och tyrierna förde cederträ i mängd till David." - 1 Krönikeboken 22:1-4

Den enda sanna ej treeniga G-d använder Moses som agent för att föra ut hans folk från Egypten:

Herren sade: "Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land, ett land som flödar av mjölk och honung, det land där det bor kananeer, hetiter, amoreer, perisseer, hiveer och jebusiter. Och se, ropet från Israels barn har kommit upp till mig, och jag har också sett hur egyptierna förtrycker dem. Gå nu! Jag skall sända dig till farao, och du skall föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten." - 2 Mosebok 3:7-10

Den enda sanna ej treeniga G-d allas vår Fader och skapare är med i allt för att uppfylla hans mästerplan han har för oss:

"Nu skall du säga så till min tjänare David: Så säger Herren Sebaot: Det var jag som hämtade dig från betesmarken där du följde fåren, för att du skulle bli furste över mitt folk Israel. Jag har varit med dig på alla dina vägar och utrotat alla dina fiender för dig och jag skall göra dig ett stort namn, likt de största namnen på jorden. - 2 Samuelsboken 7:8-9

Här i denna profetia från Gamla Testamentet så är det lika lite Gud själv som rider in i Jerusalem på en åsna då den enda sanna ej treeniga G-d använder hans agent och vår Messias och räddare den enda sanna ej treeniga och ej prexistentiella upphöjda människan Messias Jesus för just det uppdraget och för att uppfylla profetian som sedan visas i Nya Testamentet:

Profetian Gamla Testamentet:

"Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl." - Sakaria 9:9

Genomförandet av profetian Nya Testamentet:

"De ledde sedan åsnan till Jesus, lade sina mantlar på den, och Jesus satte sig på den. Många bredde ut sina mantlar på vägen, och andra strödde ut gröna kvistar från träden runt omkring. Och både de som gick framför Jesus och de som gick efter ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn! Välsignat är vår fader Davids kommande rike! Hosianna i höjden!”" - Markus 11:7-10

ORM-BYGGNADEN UTIFRÅN ÄR BYGGT PÅ TVÅ OLIKA LÄNDER -  ÅSKÅDAR-DELEN AV BYGGNADEN ÄR BYGGT PÅ LANDET AV ROM & "SCENEN" DÄR PÅVEN TALR IFRÅN ORMENS GAP ÄR BYGGT PÅ DEN SJÄLVSTÄNDIGA MIKROSTATEN VATIKANENS LAND

CORONA ÄR EN RELIGION

V I R U S  K A N  I N T E  S M I T T A

FÖLJ "VIRUS KAN INTE SMITTA" PÅ FACEBOOK
TRYCK HÄR FÖR ATT KOMMA DIT

"Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården?” Kvinnan svarade ormen: ”Vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö.” Då sade ormen till kvinnan: ”Ni ska visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas, och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.”" - 1 Moseboken 3:1-5

DET AV DET GNOSTISKA PLATON & HIPPOKRATES FUNDAMENT "SJUKHUS" ÄR ASKLEPIOS TEMPEL(ORMDYRKAN / SATANISM) MED DESS PHARMAKEIA ALKEMI/HÄXKONST

World economic forum

SE DENNA VIDEO
Allt är nu i det öppna - Toppdoktorer & vetenskapsmän visar vetenskapligt att vaccinet är ett gift & dödar människan

TRYCK HÄR FÖR ATT KOMMA DIREKT TILL DEN SENASTE UPPDATERINGEN AV OPENVAERS DÖDSSTATISTIK FÖR DE SOM TAGIT "VACCINET" ORMENS GIFT VARS STATISTIK SOM DAGLIGEN STIGER

WHICH OF THE FOLLOWING FITS YOU?

UPPFINNAREN AV MRNA TEKNIKEN FÖR "VACCINET" LARMAR ATT DETTA ALDRIG SKULLE FÅ HA INFÖRTS I MÄNNISKAN

SE DENNA VIDEO FÖR ATT FÖRSTÅ VARFÖR VIRUS INTE KAN SMITTA

C O R O N A  Ä R  E N
R E L I G I O N -

I DE BLINDAS RIKE ÄR DEN
ENÖGDE KUNG

G E N " V A C C I N E T "  Ä R  E T T  A N D L I G T   V A L  A V  M Ä R K E T  M E D  O R M E N S
G I F T   F R Å N  D E S S  T V Å  T Ä N D E R / S P R U T O R

Ormen WHO

"New research conducted in Japan shows that Lipid NanoParticles (LNPs) containing the mRNA code are widely circulated around the body after vaccination, reaching the brain, spleen, large intestine, heart, liver, lungs and other organs." This study is known as a bio-distribution study that uses luciferase enzymes and radioisotope markers to accurately track the distribution of Pfizer’s mRNA LNPs across the body. SARS-CoV-2 mRNA Vaccine (BNT162, PF-07302048) 2.6.4 Summary of pharmacokinetic study. The study reveals how mRNA LNPs are distributed across the body, even affecting ovaries and testes. The following chart shows the mass of NLPs (in micrograms) found in each organ following mRNA vaccination (page 16-17)"

DETTA GIFT VARS SPIKPROTEINER ÄR NÅGOT SOM DU ALDRIG KOMMER ATT KUNNA FÅ UT UR DIG & SOM DISTRIBUERAS MELLAN DINA ORGAN DÅ DEN ENLIGT PFIZERS EGNA RAPPORTER ANSAMLAS I DE MEST KRITISKA ORGANEN I KROPPEN SOM EX ÄGGSTOCKAR, HJÄRTA, RYGGRAD, HJÄRNA OCH ÄVEN I DE MINDRE KAPILLÄRERNA SOM DESSA SPIKPROTEINER BLOCKERAR DÄRAV BLODPROPPAR I EX LUNGOR SOM LEDER TILL BLAND ANNAT TILL FATALA ANEURYSMER, HJÄRTINFARKTER, HJÄRNBLÖDNINGAR

DU KAN SE ALLT DETTA I EN RAPPORT AV PFIZER SOM GJORTS I JAPAN. TRYCK HÄR FÖR ATT KOMMA TILL RAPPORTEN & SE SIDORNA 16-17

For computers, this is RAM, for biology it is RNA. The resemblance is striking. Unlike flash memory, RAM degrades very quickly unless lovingly tended to. The reason the Pfizer/BioNTech mRNA vaccine must be stored in the deepest of deep freezers is the same: RNA is a fragile flower. Each RNA character weighs on the order of 0.53·10⁻²¹ grams, meaning there are around 6·10¹⁶ characters in a single 30 microgram vaccine dose. Expressed in bytes, this is around 14 petabytes, although it must be said this consists of around 13,000 billion repetitions of the same 4284 characters. The actual informational content of the vaccine is just over a kilobyte. SARS-CoV-2 itself weighs in at around 7.5 kilobytes.


GEN-VACCINET SOM ENLIGT PFIZER EGNA DOKUMENT (TRYCK HÄR FÖR ATT LÄSA DET) KLONAR SIG CA 13.000 MILJARDER GÅNGER I DIG I DEN LÅGA DOSEN AV 30 MICROGRAM MED HJÄLP AV DINA EGNA CELLER & DIG SOM FABRIKEN FÖR ATT PRODUCERA DET ORIGINAL WUHAN SARS-Cov-2 VARS DET RNA GENERNA SOM ANVÄNDER DIN KROPP FÖR ATT SKAPA DETTA LIVSFARLIGA SPIKPROTEIN BLAND ANNAT INNEHÅLLER DELAR AV "HEK-293" SAMT "MRC-5" I (ChAdOx1-S) DÅ DESSA RNA GENER I "VACCINET" GENTERAPIN ÄR ODLADE GENOM DESSA CELLER AV DÖDADE ("ABORTERADE") MÄNNISKOLIV.

"ChAdOx1 nCoV-19 är en kandidat för rekombinant adenovirusvaccin mot SARS-CoV-2. Vi använde direkt RNA-sekvensering för att analysera transkriptionsuttryck från ChAdOx1 nCoV-19-genet i mänskliga MRC-5- och A549-cellinjer"
https://www.researchsquare.com/article/rs-94837/v1

 

"MRC-5 (Medical Research Council cellstam 5) är en diploid cellodlingslinje som består av fibroblaster, som utvecklats från lungvävnaden hos ett 14 veckor gammalt avbrutet kaukasiskt manligt foster. Foster-cellinjen som används vid tillverkning av AZD1222 är HEK 293"
https://en.wikipedia.org/wiki/MRC-5

A woman reporter asked an Amish girl how did the Amish not get the co(n)vid-19(84) "lierus"? The girl replied: "we don't have television"

 

UPPDATERING 2021-10-28

(INFÖR SNART DEN SATANISKA HÖGTIDEN "ALL HALLOWS EVE/HALLOWEEN/SAMHAIN DEMONERNAS FESTIVAL)

"Dubbelhelix"(soldyrkan) och DNA-religionen är en lögn och byggd på samma CGI-villfarelse som NASA-bollen(frukten de säger vi bor på som ej har en mätbar kurvatur)

"Cricks" uppenbarelse av "Dubbelhelix" var under LSD-påverkan och det finns inga foton på den än idag utan detta är deras religon av ormen.

Om det än idag under nu 70års tid fortfarande inte finns ett riktigt fotografi på dubbelhelix (kundalini/djedi "dubbel-ormen") så arbetar de kring DNA i blindo och kan ej på något sätt manipulera det fysiskt då det ej ser det till att börja med.
Det enda är att de är ledda av andlig dirigens i allt när de gör dessa häxbrygder.

Samt DNA i rättsmedicinsk användning eller släktforskning visar på att demonisk dirigens manipulerar resultatet synonymt med häxans kristallkula som drivs av dessa demoners influenser d
å demonerna har levt under minst 6000år så har de all vetskap om en specifiks individs släktträd och kan förmedla den informationen genom dessa resultat av alkemi.

Pharmakeia är häxkonst som platonism gnosticism byggt akademien och dess allopatiska rörelse kring. De har suttit den 2:a himmelen som sin dyrkan och tagit bort den 3:e himmelen som är G-ds territorium enligt Bibeln.

Ha detta i åtanke vid nedan tidigare författad text
Det som beskrivs i den är bara deras officiella religion av DNA och detta fabricerade virus har aldrig någonsin isolerats så de arbetar "i blindo" i allt.

VIRALA FAKTA

• Virus varken "infekterar" eller "invaderar" celler. De lever inte i första hand för att kunna göra det

• Virus kan inte komma in genom huden eller ögonen. Sådana vektorer fungerar inte eftersom slemhinnorna och immunsystemet/vita blodkroppar kasserar sådana små mängder främmande proteiner såsom virus.

• Virus kan inte komma in genom sår eftersom vi blöder utåt, inte inåt.

• Virus 'existerar' inte utanför petriskåls-lösningar eller en levande kropp.

• Virus kan inte fungera utan en cell som tillverkar dem och kodar dem, och virus kan inte replikeras utan en cell.

• Virus löser nästan aldrig upp levande vävnad, såvida inte i specifika omständigheter som polio och degenerativa nervsystems sjukdomar där metall-toxicitet ligger som grund.

• Virusens primära funktion är att lösa upp döda giftiga ämnen i din kropp.

• Celler producerar olika virala stammar beroende på tillståndet hos vävnaden i kroppen det gäller.

• Det finns 320.000 virala stammar i människokroppen, och varje cell innehåller det specifika virala protein som behövs för att tillverka varje stam när kroppen kräver det.

• Virus (när din kropp framställer dom) sekvenseras/kodas av blodceller via RNA/DNA för att bryta ner specifik död samt döendes vävnad och avfall.

• Virus är helt rena specifika proteinstrukturer som inte lever.

• Hostning, nysning och spottning är inte en vektor för överföring av virus. Saliv och slemhinnor bryter ner sådana partiklar.

• Hud är inte heller en vektor eftersom virus inte kan komma igenom dött hudskikt.

• Virus är ett resultat av kroppens inre toxicitet orsakad av omgivande miljö.

• Virus är cykliska/periodiska

• Virus tar upp avfallsprodukter i blodet och vävnaden.

 

KONTAKTFORMULÄR

error

HJÄLP OSS ATT SPRIDA G-DS ORD

Facebook
YouTube
RSS